Genel

Görenleri hayrete düşürüyor!

By  | 

Köpek büyüklüğündeki tavşan

loading...

Şüphesiz ki her canlının kendine özgü bazı özellikleri var. Bazıları ise bu özelliklerin çok dışında olabiliyor. Bu tavşan da onlardan bir tanesi. Bir köpek kadar büyük olan bu tavşan görenleri hayrete düşürüyor.

loading...

Tavşanlar biyolojik olarak tavşangiller familyasını dahil olan memeli türlere verilmiş ortak addır. Tavşanlar yavrularını doğurarak çoğalmaktadır. Diğer canlılara kıyasla tavşanların yavrularına bakım süresi oldukça azdır. Anne tavşanlar 7 gün bakmanın ardından yavru tavşanları ile bağlarını kopartır. Tavşangiller familyası yaklaşık 50 türü içine alır. Kuyrukları uzun kıllarla örtülüdür. Kulaklar ve arka bacaklar uzamıştır. Bir kısmı toprak altında oyuklarda yaşar. Familya üyelerine tavşan veya ada tavşanı adı verilir. Tavşangiller, Ochotonidae familyasını oluşturan pikalardan tüylü küçük kuyrukları, uzun kulakları ve arka ayakları ile ayrılır. Lepus harici cinslerin tüm üyeleri genel olarak ada tavşanı olarak adlandırılır. Ada tavşanları başka hayvanların yuvalarında veya kendi kazdıkları yuvalarda barınırken, tavşanlar uzun ot ve çalıklarda yaşar. Tavşanlar arasında en çarpıcı özelliklere sahip olan beyaz tüylü sera tavşanı 21. yüzyıla damgasını vurmuştur. Bazı türlerin kulakları oldukça iyi duymaktadır. Her türlü sese şaşkınlıkla tepki vermektedirler. Bu yüzden kendi türünden ya da başka canlıların yaklaşması durumunda yabanî tavşanlar irkilirler.

Tavşanlar, uzun kulaklı, tüylü, küçük kuyruklu, uzun kılları olan bir hayvandır. Tavşangiller familyası yaklaşık 50 türü içine alır.

Antartika hariç, hemen hemen tüm dünyada yaşarlar.

Tavşanların kulakları oldukça iyi duymaktadır. Her türlü sese şaşkınlıkla tepki verirler. Bu yüzden kendi türünden ya da başka canlıların yaklaşması durumunda yabani tavşanlar irkilip kaçarlar.

loading...