loading...

Dini Bilgiler

İç Sıkıntı Neden Olur

By  | 

Allah tarafından zikredilen bir kul olabilmenin büyük şeref ve izzetine karşılık, fânî câzibelerin gaflet sarhoşluğu içinde ömür sermâyesini israf etmek, ne hazin bir aldanıştır! Biz kullarına şah damarından daha yakın olduğunu bildiren Allâh’ı unutup da O’nu kendi içlerinde kaybedenler, hayâtın en şaşkın yolcularıdır!..

loading...

Gerçek bir îman firâsetine sahip olanlar, dünya nîmetleriyle şımarmaz, rızkı hiçbir zaman Rezzâk’a perde kılmazlar. Onlar, zâhiren rızık peşinde bile olsalar, gönüllerini dâimâ Rezzâk’ın zikriyle rakik bir hâlde tutarlar. Hattâ Rab’lerini zikretmeksizin duramazlar. Zikirsizlik onlara büyük bir iç sıkıntısı verir.

loading...

KALPLERİN MÜHÜRLENME NEDENİ

Bu iç sıkıntısı, ilâhî bir îkazdır. Bu îkâzı duyabilmek de, aslında şükrü gerektiren ayrı bir nîmettir. Çünkü bu, hâlini ıslah ve hatâsını telâfî yolunda hâlâ bir ümit ışığı olduğunun bir göstergesidir. Kalbi katılaşıp mühürlenmiş gâfillerin zikirsizlikten dolayı böyle bir iç sıkıntısı duymamaları, onların ilâhî rahmetten nasiplerinin olmadığı mânâsına gelir. Onlar artık sefâletlerini saâdet zanneden şaşkınlar sürüsü hâlinde ömürlerini tüketirler.

Mevlânâ Hazretleri bu hakîkati şöyle ifâde etmektedir:

“Hak yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbîhi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin, sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelip çatar.

Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır. Bir çeşit terbiyedir. «Devam edegeldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma!» demektir.

Bu iç sıkıntısı, bu darlık, bir zincir şeklini almadan; gönlünü bağlayan, sıkan şey sana ayak bağı olmadan önce virdine devam et…”

İç Sıkıntısı İçin Okunacak Dua

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de her zorluğun bir kolaylığı vardır buyrulmuştur. Bu sebepten ötürü kişi içine düşmüş olduğu sıkıntılı durumdan sürekli olarak yaşayacağını söyleyemeyiz. Her derdin bir devası bulunmaktadır. Bu da ancak dua ile olur. İç sıkıntısı için dua etmek isteyenlere ayet ve hadislerden birkaç zikri buradan sizlere paylaşacağız.

Hadisi şerifte buyrulduğu üzere “hasbinallahu la ilahe illahü aleyhi tevekkül tü ve hüvel Rabb-ül arsil azim” duasının okumak kişinin hem dünyada ve hem de ahirette sıkıntıdan kurtulacağına işarettir.
Yine bir diğer hadiste “ la havle vela kuvveta illa billahil aliyyül azim” duasını okumak 99 derda deva olarak bildirilmiştir. Bunların içinden en hafifi ise hadiste sıkıntı olarak geçmektedir.
Bir kimse yine sıkıntıya düştüğü zaman “Bismillâhirahmanirrahim La ilahe illallah kable külle şey’en, La ilahe illallah ba’dei külli şey’in, La ilahe illallah yabka Rabbunâ ve yefna küllü şey” diyen kimse içinde düşmüş olduğu sıkıntılı durumdan kurtulacaktır.
Yine bir hadiste “sıkıntı içerisinde olan kimse sıkça hasbinallahü ve nilvel vekil desin” buyurmuştur.
İç Sıkıntısında Duanın Sürekli Olarak Tekrarlanması

Bir kimse dara düştüğü ve işin içinde çıkamadığı zamanlarda mutlaka bu duaları okumaları halinde içine düşmüş olduğu sıkıntıdan kurtulmaları içten bile değildir. Bunun yanı sıra okunacak olan duaların sürekli olarak tekrar edilmesi de oldukça önemli bir husustur. Bunun ile birlikte kişi bu duaları samimi bir şekilde okursa ve yaratıcıya yalvarır ise bu sıkıntıdan kurtulması mümkündür. Bu yüzden iç sıkıntısı için dua oldukça önemlidir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından 2, Erkam Yayınları, 2012

loading...