Dini Bilgiler

KEFARET ORUCUNA ARA VERİLEBİLİR Mİ?

By  | 

Kefaret orucu tutan bir kimse yolculuğa çıktığında, kefaret orucuna ara verebilir mi?

loading...

Başlanan bir Ramazan orucunu meşru bir mazeret olmaksızın bilerek bozan bir kimsenin gücü yetmesi hâlinde peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün kefaret orucu tutması gerekir. Hanefilere göre kadınların âdet hâlleri hariç hiçbir sebeple kefaret orucuna ara verilmez. Sefer ve benzeri bir sebeple ara verilmesi hâlinde daha önce tutulmuş olan oruçlar nafile yerine geçer. Bu durumda keffâret orucuna baştan başlanır. Çünkü kefaret orucunun ara verilmeksizin tutulması gerekir. (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 278) Bununla birlikte tutulmakta olan kefaret orucuna hastalık ve yolculuk mazeretine binaen ara verilebileceğini, bu mazeretler sona erince ara vermeden kaldığı yerden devam edilebileceğini söyleyen mezheplerin görüşleriyle de amel edilebilir. (bkz. Mevvâk, et-Tâc, V, 448)

loading...
loading...