Dini Bilgiler

UZAK DURULMASI GEREKEN 3 İNSAN TİPİ

By  | 

Hazret-i Ali’nin şu nasihati ne güzeldir: Şu üç kişiyle irtibatını kes… Hz. Ali’nin irtibatını kes dediği, uzak durulması gereken 3 insan tipi hangisidir?

loading...

İmkânlarını nereye sarf edeceğini tayin etmekte, bir insan için en mühim unsur çevresidir. Bu mânâda Hazret-i Ali’nin şu nasihati ne güzeldir:

loading...

ŞU ÜÇ KİŞİYLE İRTİBATINI KES

1- Korkak (Çünkü hem kendini hem de seni Allah yolundaki hizmetlere karşı ürkütür, geri durdurur.)

2- Cimri (Çünkü Allah yolunda malını, zamanını, ilmini sarf etmene engel olur, kendi gafletini sana da bulaştırır.)

3- Harîs (Çünkü dünyevî hevesler peşine daldırır da âhireti bir kenara bıraktıracak ihtiraslara seni de sürükler. Tûl-i emel ile dünya hayatını hiç bitmeyecek gibi uzun görür, uhrevî gayret ve infaklar için;

“–Daha vaktin var!” gafletine dûçâr olur, âhiret istikbâlini düşünmez, hüsrâna uğrar ve seni de aynı felâkete düşürür.)

Tarihimize baktığımızda; beylerin, cihad, tebliğ, ilim, irfan ve hizmet yolunda; hanımların da, vakıflar tesis etmek, hayır-hasenatta bulunarak sadaka-i câriyeler bırakmak yolunda birbirleriyle yarıştıklarını görüyoruz.

Meselâ Üsküdar’da muhteşem tarihî camilerin ekserîsi, sultan hanımların eserleridir. O hanım sultanların yegâne modası; vakıflar tesis etmek, hayır hasenat bırakmaktır. Başka gayeleri olmamıştır. Onların kendilerinden sonraya bıraktığı mîraslar, toplumları zâhiren ve bâtınen zenginleştiren gerçek pırlantalar ve elmaslar mesâbesindeki camiler, çeşmeler, şifâhâneler ve Kur’ân müesseseleri olmuştur.

loading...