loading...

Dini Bilgiler

Hz. Peygamberin bulunduğu bir mecliste sahabe-i kiramdan birinin anlattığı ilginç rüyâ…

By  | 

Hz. Peygamberin bulunduğu bir mecliste sahabe-i kiramdan birinin anlattığı ilginç rüyâ…

loading...

Ebû Bekre (r.a) anlatıyor:

loading...

“Rasûlullah (s.a.v) bir gün:

«–İçinizde rüyâ gören var mı?» diye sual buyurdular.

Cemaatten biri:

«–Evet, ben bir rüyâ gördüm» dedi ve şöyle anlattı:

«–Sanki gökten inmiş bir terâzi vardı. Siz ve Ebû Bekir tartıldınız, Siz, Ebû Bekir’den ağır geldiniz. Ebû Bekir’le Ömer de tartıldı, Ebû Bekir ağır geldi. Sonra Ömer’le Osman tartıldı, Ömer ağır bastı. Sonra terâzi kaldırıldı» dedi.

Bu rüyâyı dinleyen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübarek yüzlerinde memnuniyetsizlik görüldü.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4634; Tirmizî, Rüyâ, 10/2287. Krş. Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4636; Heysemî, IX, 96; İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 183-184)

Hz. Osman’dan sonra fitnelerin başlayacak ve bir müddet sonra nübüvvet hilâfetinin sona erecek olması Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i üzmüş olmalı.

loading...