loading...

Dini Bilgiler

İKİ MÜSLÜMAN GRUBUN ARASINI ISLAH EDEN HALİFE

By  | 

Hz. Hasan (r.a) başa geçtikten sonra, onun hilâfeti devrinde bir şişe bile kan akıtılmadı.

loading...

Ebû Bekre (r.a) şöyle buyurur:

loading...

“Allah Resûlü Efendimiz insanlara namaz kıldırıyordu. Hasan bin Ali (r.a) da, secdeye vardıklarında sıçrayıp Efendimiz’in sırtına çıkıyordu. Hasan (r.a) bunu defâlarca yaptı. Ashâb-ı Kirâm, Peygamber Efendimiz’e:

«‒Vallâhi siz, hiç kimseye yaptığınızı görmediğimiz bir şeyi buna yapıyorsunuz!» dediler. Resûlullah Efendimiz:

«‒Benim bu oğlum seyyiddir. Allah Teâlâ onunla Müslümanlardan iki grubun arasını ıslâh eyleyecek!» buyurdular.”

Râvî Hasan Basrî Hazretleri şöyle buyurur:

“Vallâhi, vallâhi Hz. Hasan (r.a) başa geçtikten sonra, onun hilâfeti devrinde bir şişe bile kan akıtılmadı.” (Ahmed, V, 44)

loading...