loading...

Dini Bilgiler

Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beyt için okuduğu âyet-i kerime…

By  | 

Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beyt için okuduğu âyet-i kerime…

loading...

Hz. Ayşe validemiz anlatıyor:

loading...

“Resûlullah Efendimiz, üzerlerinde siyah yünden nakışlı bir elbise olduğu halde sabahleyin (evden) çıktılar. O esnâda Hasan bin Ali (r.a) geldi, onu örtünün altına aldılar. Sonra Hüseyin (r.a) geldi, onunla beraber girdi. Sonra Fâtıma (r.a) geldi, onu da örtünün altına aldılar. Sonra Ali (r.a) geldi onu da aldılar. Sonra da şu âyet-i kerimeyi tilâvet eylediler:

«Ey Ehl-i Beyt! Allah Teâlâ, sadece sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor!»[1].” (Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 61)

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah’tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir edâ ile konuşmayın! Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Mâruf üzere, uygun, ciddî ve ağır başlı bir şekilde konuşun! Evlerinizde oturun, eski câhiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın! Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin! Ey Ehl-i Beyt! Allah Teâlâ, sadece sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (el-Ahzâb, 32-33)

loading...