loading...

Dini Bilgiler

MÜMİN VEYA KÂFİR OLARAK SABAHLAYAN KİŞİLER

By  | 

“Müslümanların bir kısmı mümin olarak sabahladığı gibi bir kısmı da kâfir olarak sabahlamıştır.” Hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?

loading...

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

loading...

“Allah’ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?” (Vâkıa, 82)

Resûlullah buyurdular:

“Allah Teâlâ ümmetime on yıl yağmur vermeyip sonra verse içlerinden bir takımları –biz filan yıldız sayesinde yağmura kavuştur- derlerdi.” (Dârimi, Rikak, 2762)

Nakledilen bir rivayette Efendimiz, Hudeybiye’de gece yağan bir yağmur akabinde sabah namazını kıldırdı. Namazı bitince Ashab-ı Kiram’a doğru döndü ve:

“Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. Onlar:

“Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dediler. Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu nakletti:

“Kullarımdan bir kısmı mümin olarak sabahladığı gibi bir kısmı da kâfir olarak sabahlamıştır. –Allah’ın fazlı, keremi ve rahmetiyle bize yağmur yağdırdı- diyenler, işte bunlar bana inanan, yıldızların yağmur yağdırabileceğine inanmayanlardır. Ama –bize filan ve filan yıldızın etkisiyle yağmur yağdırıldı- diyenlere gelince işte bunlar, beni inkâr edip yıldızlara inanlardır.” (Buharî, Ezan 156; İstiska 28; Müslim, Îman 125; Ebû Davud, Tıb 22)

loading...