Dini Bilgiler

Bir ayette boşamanın yasaklanması, diğer ayette izin verilmesi bir çelişki değil mi?

By  | 

Soru: – Ahzab suresi 52. ayet Peygamber efendimizin hanımlarını boşamasını yasaklıyorsa, Tahrim suresi 4. ayette nasıl oluyor da Peygamber sizi boşarsa diyebiliyor. İki ayet arasında çelişki yok mu?
– Bir tanesinde Peygambere kendi hanımlarını boşanmayı yasaklarken, öbür ayette hanımlarını boşayabileceğinden bahsediyor, burada bir çelişki yok mu?

loading...

Cevap: Değerli kardeşimiz,

loading...

a) Bazı alimlerin bildirdiğine göre Ahzab suresinin 52. ayeti, aynı surenin 51. ayetiyle neshedilmiştir. Suresinin 51. ayeti tertip bakımından 52. ayetinden daha önce olmakla beraber, ondan daha sonra nazil olduğundan onu nesh etmiştir. (bk. Zemahşeri, ilgili ayetin tefsiri)

Dolayısıyla Tahrim suresindeki ifadelerle Ahzab suresindeki hükümler arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir.

b) Bazı alimlere göre, Ahzab suresinin 51-52. ayetlerinde Hz. Peygamber (asm)’in boşaması yasaklanan kadınlar, “Tahyir” (hanımlarını yanında kalıp kalmama konusunda serbest bıraktığını ifade eden) ayetlerinde (Ahzab, 33/28-29) yer alan hanımlarıdır. Tahrim suresinin ayeti ise, bu “Tahyir” ayetinden daha önce inmiştir. (Taberi, Ahzab, 33/52. ayetinin tefsiri)

Buna göre, Tahrim suresinin ilgili ayeti, Ahzab suresindeki ayetlerden önce nazil olduğu için, herhangi bir çelişki söz konusu değildir.

c) Tirmizi ve Nesai’nin bildirdiğine göre, Hz. Aişe: “Resulullah vefat etmeden önce Allah ona istediği kadınlarla evlenmeyi helal kıldı.” demiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 8/5626)

– Bu bilgiyi Ahmed b. Hanbel de Hz. Aişe’den, İbn Hibban ise Hz. Ümmü Seleme’den nakletmiştir. (bk. İbn Kesir, ilgili yer)

– Bu hadis rivayetlerine göre, surenin 52. ayeti SÜNNET ile neshedilmiştir. (bk. İbn Aşur, ilgili yer)

loading...