loading...

Dini Bilgiler

Cin Çarpmasına Karşı Hangi Dua ve Ayet Okunmalı?

By  | 

Kuran’da Cin’ler pek çok ayette geçmektedir. Öncelikle bazı ayetleri verelim. Yazının altında da cin çarpmasına karşı hangi ayetlerin okunacağını verdik. Allah herkesin duasını kabul buyursun.

loading...

KUR’AN’DA “CİNLER”

loading...

Onlar, Allah’ın yarattığı cinleri, O’na(Allah’a) ortak kıldılar. İlimsiz bir şekilde, O’na(Allah’a) oğullar ve kızlar uydurdular. O(Allah), onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir ve yücedir.

(Allah), gökleri ve Arz’ı örneksiz yaratandır. O’nun nasıl bir çocuğu olabilir? O’nun bir eşi(zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyin Alim’idir.

[ENAM(6)/100-101]

O gün (Allah) onların hepsini toplar: “Ey cin topluluğu, siz insanlardan kendinizi çoğaltmak istediniz.” (Bunun üzerine) onların(cinlerin), insanlardan dostları olan kimse dedi ki: “Rabb’imiz, bazımız, bazımızdan yararlanıp, bizim için takdir ettiğin süreye ulaştık.” (Allah) dedi ki: “Allah’ın dilediklerinin dışında onların barınağı ateştir, orada kalıcıdırlar. Muhakak senin Rabb’in Hakim’dir, Alim’dir.”

İşte böyle, kazandıkları sebebiyle zalimlerin bazısını, bazısına dost kılarız.     
 
Ey cin ve insan topluluğu, size, içinizden ayetlerimi size açıklayan ve sizi bu karşılaşma gününüzle uyaran resuller gelmedi mi? Dediler ki: “Biz kendimize şahidiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve onlar, şüphesiz kendilerinin kafir olduklarına da şahit oldular.

Cin Çarpmasına Karşı Okunacak Ayet ve dua

Mesela; cin çarpmasına maruz kaldığını düşünen bir insan Fatiha Suresi’ni, Bakara Suresi’nin 1, 2, 3, 4, 5, 163, 164, 255, 284, 285 ve 286. ayetlerini, Âl-i İmran Suresi’nin 18. ayetini, A’raf Suresi’nin 54, 55 ve 56. ayetlerini, Mü’minûn Suresi’nin 116, 117 ve 118. ayetlerini, Sâffât Suresi’nin ilk on ayetini, Haşr Suresi’nin son üç ayetini, Cin Suresi’nin 3. ayeti ile İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okumalıdır.

Bunları, o derde dûçar olan insan kendisi okuyabileceği gibi, eşler ve ailenin diğer fertleri de birbirlerine okuyabilirler. Ayrıca, gecesi aydın, ağzı dualı, hiçbir beklentisi ve iddiası olmayan samimi kimselere dua ettirme de bu hususta şifa adına başvurulması gereken yollardan biri sayılabilir.

loading...