loading...

Dini Bilgiler

“El Hakem” hikmetleri faziletleriyle…

By  | 

Hakem [ Hükmeden, hakkı yerine getiren ]

loading...

Günde Zikir Sayısı : 68 – Haklı davasını kazanması için okunur.

loading...

Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

EL-HAKEM;Her şeye hakkıyla hükmeden,her şeye hakim olan;her hakkı yerine getiren.

Allah’ın yarattığı mahlukata veya kendi koyduğu kanunlara hakim olduğu,bu kanunların ve evrenin işleme şekli bellidir.O(c.c), kendi kanunlarının mahkumu değil,hakimidir.Mutlak hüküm ve hikmet sahibi yalnız Allah’tır

Ebced değeri ve zikir saati: EL-HAKEM isminin zikri(68) adettir.Zikir saati Güneş,günü Pazardır.

Özellikleri ve bazı faydaları:

Vaktinde ve saatinde bu tertibi yerine getiren kimse yetkili biri ise yetkisini hatasız kullanır.Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır.Dolayısıyle kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.
Bu ismin usulüne uygun olarak virdine devam edenler,Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına kavuşur.
Hayvani gudalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak rizayet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “YA HAKEM” diye rikreden kimse “Allahümme inni es-elüke en takdi haceti” diye dua ederse ,istediğini elede eder.
Gece yarısı 68 defa okumaya devam eden,gizli sırlara vehikmete mazhar olur.
Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse,üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “YA HAKEM”diye zikrederse ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyaçlarını dua ile Allah’a iletirse,duası kabul olur ve davasını kazanır.

loading...