loading...

Dini Hikayeler

Hristiyan Bahçesindeki Cami

By  | 

HZ.ÖMER’İN ADALETİ

loading...

Hz. Ömer zamanında Şam yakınlarında bir Hristiyan’ın bahçesi çok uygun görüldüğü için, oraya bir cami yapmak isterler. Fakat Hristiyan vatandaş, “ben Hristiyanım, cami bana gerekmez, üstelik o bahçe benim ekmek kapım, ekiyor, biçiyor, çoluk çocuğumun rızkını oradan temin ediyorum” diyerek, cami yapımına şiddetle karşı çıkar.

loading...

Yörenin valisi, duruma el koyarak, Hristiyan’ın bahçesi çok uygun olduğunu görünce, onun itirazlarına rağmen, o bahçeye camiyi yaptırır.
Bunun üzerine Hristiyan, devrin Halifesi Hz. Ömer’e şikâyete gider. Durumu arz ederek, “zorla bahçemi elimden aldılar, cami yaptılar, bahçemden çoluğumun çocuğumun rızkını sağlıyordum; ya Ömer adaletine sığınırım,” der.

Halife Hz. Ömer durumu adaletli görmez, valiye mektup yazar, camiyi yıkarak, bahçeyi Hristiyan’a geri verilmesini emreder ve valiye şöyle der:

“-Camiyi yık fakat adaleti yıkma”.
Hz.Ömer’in adaletine hayran kalan Hristiyan, çok duygulanır, hemen Müslüman olur. Demek ki, adalet mülkün temeli olduğu kadar, insanların gönlünü de yüceltir.

loading...