Dini Bilgiler

Huri meselesinin aslı nedir? Bir Erkeğin 70 Kadınla Beraber mi Olacak?

By  | 

Huri meselesinin aslı nedir? Bir erkeğin 70 kadınla beraber olacağı doğru mudur? Cennette erkeklere kaç huri verilecek?

loading...

Huri Allah’ın mümin erkekler ve kadınlar için cennete yarattığı kendilerine hizmet edecek kadınlardır, erkek ve kadınlara hizmet etme görevi vardır Allah’ın erkek kadın ayırmaksızın kulları için birer lütfudur. Bunun yanında hurilerin cinsellik işlevi de vardır ancak bu nasıldır sorusu burada önem arzeder. Öncelikle haşa “saçmalık” diye bir şey yoktur çünkü din bir bütündür bütün olarak değerlendirilir.

loading...

1. Kuran’ı Kerim kadın erkek herkese hitap eder. Zaten ayetlerde Ey erkekler denmez Ey iman edenler denilir. Burada kadın erkek herkese seslenilir. Aksi olsaydı yani hitapların hepsi erkeklere söylenmiş olsaydı kadınlara hiç bir şey farz olmazdı ki böyle bir durum yoktur.

Bazı ayetlerde de özel olarak Allah, erkeklere hitap eder, bazı ayetlerde kadınlara. (Ör.Tesettür gibi) Kuran’ı Kerim bir bütündür bütün olarak değerlendirilir. Kuran’ı Kerim’de cennet için “orada canlarının istediği her şey vardır ve her şey verilir(Kaf, 35)” ayeti kadın erkek herkese hitaptır. Yani cennetteki bir kadının da erkeğinde istediği şeyler kendilerine verilecektir.

Allah bunun ucunu açık tutmuştur. Ki cennette eşi olmayan kadınlara Gılman verilmesi de, kadınların da istekleri doğrultusunda istediklerinin yerine getirileceği anlaşılır. Gılmanla ilgili ayet Tur suresi 24 te geçer “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler(arapça gılman genç erkekler demektir) etraflarında dönüp dolaşırlar.(Tur Suresi 24)

Çünkü ayette(Kaf 35), canlarının istediği her şey onlara verilir denir. Bir ayetten yola çıkıpta cennette sadece erkeklerin istediği olur demek için kurandan delil getirmek gerekir. Ancak Kaf 35 Kuran’dan bir delildir ve kadın erkek herkese hitap eden bir ayettir.

Huriler cinsellik işlevi inkar edilemez ve bu daerkekler için indirilmiş bir hüküm olması dolayısıyla erkeklere hitap etmiştir. Ancak dilediği huriyle mi beraber olabilecektir? Bir erkeğin kaç eşe, kadına sahip olacağı hususunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Hadis kaynaklarında konuyla ilgili net bir sayı yoktur. Bazı hadis kaynaklarında geçen 70 huri ifadeleri sayı olarak değildir. Çünkü Arapçada 70, 700 70 bin gibi ifadeler çokluğun ifadeleridir.

Nitekim Türkçede de 7 den 70 e çokluk için kullanılır. Bu hadislerden hurilerin çok olacağını görmekteyiz. Ancak hurilerin tek işlevi cinsellik değil hizmet etme görevi de olduğu için bu kadar çokluk vardır. Peki bir erkek cennette kaç eşe sahip olacaktır? Bu konuda sahih rivayet Buhâri ile Müslim’de yer alan hadistir. Buna göre cennetteki her erkeğe “zarif ve şeffaf tenli” 2 kadın verilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. (Buhâri, Bed’ü’l-halk 8; Müslim, Cennet 14).

En sahih iki kaynak, Buhari ve Müslim’de cennette bir erkeğin evlenmesiyle ilgili hadisler böyledir. Kadınların ikisi de hûri veya dünya kadını olabileceği gibi birinin hûri, birinin de dünyalı olması muhtemeldir. Ayrıca cennete giren mümin kadınlar hadisi şeriflerden de bildiğimiz üzere cennet hurilerinden kat kat daha güzel olacaktır.

Ayrıca cennetteki cinsellikle ilgili Kuran’da ayet olması ve bunların insanlara bildirilmesi gayet normaldir. Dünya üzerindeki psikolojik rahatsızlığı olan insanlar hariç, hiç kimse içindeki cinsellik arzusunu inkar edemez. Ve Allah’ın insana verdiği bu cinsellik nimetinin devamını “sonsuza kadar yaşamak üzere” kadın erkek herkese cennettede verecektir ve bu insan yapısına çok uygundur. Gayette normaldir. Ve Allah’ın insana verdiği bu cinsellik nimetinin devamını “sonsuza kadar yaşamak üzere” kadın erkek herkese cennettede verecektir ve bu insan yapısına çok uygundur. Çok değerli bir şeydir

2. Cennette herkesin dilediği şey olacak dilemediği şey olmayacaktır. Bir erkek huri istemezse ona huri verilmez.

3. Cennetin kapısında tüm nefis ve kötü düşüncelerden arınmış olarak buraya girin yazar. Cennette kıskançlık, çekememezlik gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden dünyadayken meseleye kıskançlık gözüyle bakan kadınların orada böyle bir duygusu olmayacak ki sorun sıkıntı olsun. Buradaki hata bizlerin cennet cehennemi dünya standartlarında düşünmemizden kaynaklanır. Halbuki cennetteki düşünme sistemiyle dünyadaki farklıdır.

4. Huriler bir imtihana tabi tutulmamışlardır. Mümin kadınlar ise imtihana tabi tutularak cennete girmiştir. Dolayısıyla cennete giren mümin kadınlar hurilerden daha güzel ve daha üst bir tabakada olacaklardır.

5. Madem Allah var ve kesindir. Madem din olmalıdır ve Allah kullarıyla iletişime geçmelidir çünkü en küçük bir uğraşın nedeni olduğu gibi bu büyük yaratılmanın elbette bir nedeni olur.. Madem Hz.Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna dair 1000’e yakın mucizeyle yanlışlığı inkar edilemeyecek kadar sağlam bilgilerle gelmiştir ve Peygamberliği şüphe götürmeyecek delillerle doludur. Madem Kuran’ı kerim üstün mucizeleriyle insanları hayrete düşürerek Allah tarafından indirildiğini bize haykırmaktadır ve bir insan sözünün eseri olmadığı ortadadır. O zaman; Allah vardır, HZ.Muhammed(sav) onun rasulüdür, Kuran Allah tarafından indirilmiştir ve sonuç olarak Allah’ın ve Kuran’ın söylediği her şey haktır, doğrudur.

İnkara ve şüpheye gerek kalmaz. Ne derse ne buyurmuşsa başımızın üzerinedir. Allah cennet cehennem var demiş o zaman doğrudur. İbadet demiş yapılır. Huri Gılman demiş kabuldür ve müminlerin inanması gerekir. Kaldı ki cennetin mahiyetinin nasıl olduğunun dahi bilgisine sahip değilken, dünyadayken orada olacakları düşünmek gereksizdir. Önce bir cennette girelim, kimse merak etmesin Orda canların istediği her şey olacaktır ve kimse ne üzgün ne de mutsuz ne de kötü bir his içerisinde olacaktır.(Kaf Suresi 35)

loading...