loading...

Dini Bilgiler

Namazı Terkedenin Nasibi Olur mu?

By  | 

Misver ibn-i Mahreme (r.a), Hz. Ömer’in yaralandığı günlere âit bir hâtırayı şöyle anlatır:

loading...

“Ömer (r.a) hançerlendiğinde zaman zaman baygınlık geçiriyordu. Bir keresinde yanına girdim, üstüne bir örtü örtmüşler, kendinden geçmiş vaziyette yatıyordu. Yanındakilere:

loading...

«–Durumu nasıl?» diye sordum.

«–Gördüğün gibi baygın!» dediler.

«–Namaza çağırdınız mı? Eğer hayattaysa onu namazdan başka hiçbir şey korkutup uyandıramaz!» dedim. Bunun üzerine:

«–Ey Mü’minlerin Emîri, namaz! Namaz kılındı!» dediler.

Ömer (r.a) hemen ayıldı ve:

«–Öyle mi? Vallahi namazı terk edenin, İslâm’dan nasîbi yoktur!» dedi.

Kalktı ve yarasından kanlar akarak namaz kıldı.”

Kaynak (Heysemî, I, 295; İbn Sa’d, III, 35. Krş. Muvatta’, Tahâret 51)

loading...