loading...

Hadis ve Dua

Sevdiğine Kavuşmak İçin Okunacak Dua

By  | 

Sevmek insan fıtratında olan bir duygudur. Allah’ın yarattığı duygulardan biridir.Bu açıdan insanın içinden birine karşı sevgi duyması günah değildir. Günah olan haddi aşmak ve meşru olmayan yollara başvurmaktır. Allah (c.c) sevgiyi insanın içinde verdiği bir duygudur. ancak her duyguda olduğu gibi iradi olarak helal dairede kalmak esastır. Bu duyguyu yok saymak doğru değildir. Her şeyin bir ölçüsü ve kuralı olduğu gibi sevginin de kuralları olmalıdır. İslamda ifrat ve tefrit dengeli hareket etmenin esasıdır.

loading...

Cenab-ı Hakk Hakimdir, hikmetli iş yapar. Yarattığı şeylere ruh ve mana yükler, derinlik kazandırır. Buna hikmet denir. Her şeyi yerli yerinde yapandır. Bunun için içinizden geldiği gibi, ve elinizden geldiği kadar duaları okumak yeterli olacaktır. Arada neden onu istediğinizi ve nasıl istediğinizi Allah ile içten paylaşmak. O kadar hüzün ve üzüntü duyuyorsanız ve hakkınızda hayırlısı ise zaten Yüce Rabbim size verecektir.

loading...

Sevdiğine Kavuşmak İçin Okunacak Dua

“Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.”

Anlamı; “Ey kendisinden başkasının, kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen “Allah’ım” Ey kudretine kimsenin erişemediği “Rabbim” Benim bu sıkıntımı gider.” Yakub Aleyhisselam, bu duayı okuyunca Yusuf Aleyhisselam’dan haber geldi diyor. Ve şöyle uygulanıyor; Önce niyet edilir, kimin için okunuyorsa, kiminle kavuşmak isteniliyorsa ona niyet edilir.
“Bismillahirrahmanirrahim”
“Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü-ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.) Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billah.”
“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın adıyla;
“Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.”
“Bismillahirrahmanirrahim”
“Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.”
“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;
“Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin “verseydin” onların kalplerinin arasını birleştirmezdin. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki, O; Aziz’dir. Hakim’dir.

loading...