loading...

Dini Hikayeler

Çoçuğunuz Sizi Dinlemiyorsa Mutlaka Okuyun

By  | 

ÇOCUĞUNUZ SİZİ DİNLEMİYORSA (MUTLAKA OKUYUN)

loading...

Bir adamın oğlu, babasına itaat etmiyordu.
Adam, belki Halife bir çaresini bulur diye
oğlunu, Halife Ömer’in huzuruna getirdi.
Çocuğa, babaya itaatin faziletlerinden
bahseden Hazreti Ömer:
— Babana niçin itaat etmiyorsun? dedi. Çocuk,
Hz. Ömer’i dikkatle dinledikten sonra:
— Ya Ömer! Babanın evlat üzerinde bu kadar
hakkı var da, evladın baba üzerinde hiç mi
hakkı yok, dedi.
Hazreti Ömer: –
— Olmaz olur mu? Babanın vazifeleri de
vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Doğduğu
zaman güzel bir isim koymak, dinini,
diyanetini öğretmek, kitabullahı öğretmek,
daha sonra, zamanı geldiğinde müslüman ve
iffetli bir hanımla evlendirmek, diye saydılar.
Bunları dinleyen evlât:
— Ya Ömer sorar mısınız babama, bunlardan
hangi birini bana yapmıştır, dedi.
Hazreti Ömer, çocuğun babasına dönüp:
— Bu vazifelerini yerine getirdin mi? diye
sordu. Adam gayet mahcup bir vaziyette:
— Hayır ya Ömer, yerine getirmedim, deyince
Halife çok hiddetlendi ve:
— Demek ki, oğlun sana değil, sen oğluna
isyan etmişsin. Bir de gelmiş oğlum beni
dinlemiyor, diyorsun……….

loading...

Okuduğunuz kıssalar hakkında paylaşım yapmayı unutmayalım..

loading...